vrijdag 5 januari 2018

De Honda Zoomer moet zeker tot 2025 in de Amsterdamse milieuzoneDe gemeentelijke miskleun in Amsterdam met de Honda Zoomer
Ondanks mijn herhaalde pogingen hen hierop te wijzen, gebruikt Amsterdam volstrekt foute argumenten om per 1 januari 2018 het verbod voor “vuile” scooters in de milieuzone kracht bij te zetten. 

Zij gaan er namelijk vanuit dat vanaf 2008 een nieuw soort "schone scooter", de 4-taktscooter met een injectiemotor, zijn intrede deed. 
Scooters met DET vóór 2008 mogen Amsterdam daarom niet meer in.

Ik weet niet wie dit verzonnen heeft, maar er rijden in Amsterdam scooters rond, zoals de Honda Zoomer, die in 2004 al een injectiemotor hadden, én een katalysator waardoor de giftige uitlaatstoffen worden geëlimineerd én vloeistofkoeling waardoor ze erg stil zijn én met een heel laag zwaartepunt zodat ze zeer wendbaar, dus veilig zijn.

Mensen zoals ik, hebben zo'n Zoomer destijds aangeschaft omdat ze technisch geavanceerd zijn gebouwd met een schoon milieu in gedachten.
Het bijzondere is ook nog dat deze Zoomers van 2004 t/m 2012 technisch exact gelijk zijn gebleven en volgens mensen die het kunnen weten, tot 4 maal schoner zijn dan nu nieuw verkochte scooters.

Een kwalijke zaak dus, aangezien de gemeente blijkbaar niet echt z'n best heeft gedaan alle relevante informatie te vergaren, waardoor ze maatregelen heeft genomen die feitelijk nergens op gebaseerd zijn.
Wellicht omdat de Honda Zoomer ook in alle TNO rapportage's ontbreekt?
Maar is er dan niemand in de Stopera die verstand van scooters heeft?


TNO heeft geen scooters met injectiemotor getest
Een ander opmerkelijk feit is dat TNO ook zijn meest recente milieurapportage aan Amsterdam baseert op brommers met een carburateur en niet die met een injectiemotor.
Omdat een injectiemotor volgens TNO “een duurder en minder gangbaar systeem is”.
(rapport 2016 R10093 van 13/5/2016, Bijlage B 1/6, betreffende brommer-emissies 2013)

Dus de injectiemotor die door de Gemeente Amsterdam wordt opgevoerd als maatstaf voor milieuvriendelijk scooteren is door het adviserende TNO helemaal niet getest op uitlaatgassen!

Het merendeel van de nu verkochte scooters heeft dus niet eens een schone injectiemotor!

Goed beschouwd lijkt de injectiemotor dus een vondst van Amsterdam om zoveel mogelijk scooters weg te krijgen?


De grote vervuilers
Als het hen echt om het milieu gaat moet Amsterdam dan niet eerst eens een begin maken met het verbieden van de meest vervuilende scooters?

De hetze tegen scooters is vooral ontstaan door die leuke jongens op opgevoerde snorscooters (veel stinkende 2-taktmotoren), die stoer met 70km p/u zonder helm door de stad denderen: Op het fietspad, het trottoir, de trambaan en slingerend tussen auto's door.

Volgens alle TNO en RIVM rapporten zijn opgevoerde motoren, dus die scooters, de ergste vervuilers.

Als 2025 de deadline moet zijn voor een schone stad zonder verbrandingsmotoren, wen er dan maar aan dat tot die datum de vervuilers op hun nieuwe, opgevoerde scooters gewoon blijven rondscheuren en de andere weggebruikers blijven terroriseren.

Die krijg je niet weg door kentekens te scannen (ze zijn nieuw, dus dat helpt niet), maar door het daadwerkelijk uitvoeren van inspecties m.b.t. snelheid, uitstoot, veiligheid (niet gebouwd om snelheden van 70-90km p/u te rijden), enz. enz.

Amsterdam denkt heel optimistisch op bovengenoemde punten te kunnen gaan handhaven, maar dat gaat nooit lukken omdat via de tam-tam van een groepsapp iedereen binnen ½ minuut weet waar handhaving hen staat op te wachten.
En mocht er voor die controles toch een supersysteem zijn bedacht, waarom hebben we daar dan de afgelopen jaren niets van gezien, want dan was deze ellende toch nooit ontstaan?


Conclusie
De conclusie moet zijn dat het beleid van Amsterdam t.a.v. de milieuzone voor scooters aan alle kanten rammelt en buitengewoon discriminerend is:

Nieuwe scooters (vooral die zonder injectiemotor) kunnen nog steeds vrij eenvoudig worden opgevoerd en vervuilen het milieu dus nog jarenlang.

De 10 maal meer vervuilende 2-taktscooters konden in 2017 nog gewoon worden gekocht en vervuilen dus nog jarenlang.

Alle nieuwere dieselauto's en sjoemeldiesels mogen de stad nog jarenlang blijven vervuilen.

Alle oude motorfietsen, zoals Harley's met 1200cc motoren, mogen gewoon blijven vervuilen. Het zijn er misschien niet veel, maar van de Zoomers rijden er ook hoogstens 100 rond en die zijn wel schoon! (De petitie “Honda Zoomer in Amsterdam nu en voor altijd in de Milieu zone” werd getekend door 88 personen).

Aan de andere kant moeten dus aantoonbaar schone scooters verdwijnen op grond van ondeugdelijke, want niet bestaande, argumenten. 

Die “bewijslast” lijkt te zijn bedacht om de hoeveelheid scooters in Amsterdam drastisch te verminderen en daar dus politiek leuk mee te kunnen scoren.

Zo'n rare mix van tegenstrijdigheden kan toch nooit de bedoeling zijn geweest bij het ontwerpen van de milieuzone?

Het “milieu”, "stank" en "vervuiling" lijken bovendien drogredenen om diverse schone scooters te verbieden, want uit de katalysator van een 4-takt injectiemotor komt stikstof, water en CO2. 
In de buitenlucht volstrekt onschadelijk! 
Want we hebben het hier over 50cc motoren met de inhoud van 1/20 pak melk! 
En ze stinken niet!


Ook ontheffing voor de Honda Zoomer
Als de echt stevige vervuilers het milieu voorlopig mogen blijven belasten, lijkt het me niet meer dan normaal dat ook de Honda Zoomer, ongeacht de DET, in aanmerking moet komen voor ontheffing. 
En wellicht zijn er nog andere 4-taktscooters met injectie die hiervoor in aanmerking komen.

Omdat die betreffende scooters ook schoner zijn dan alles wat nu verkocht wordt, kan die ontheffing makkelijk verleend worden tot 2025 als “iedereen” elektrisch moet rijden of al fietst.

Zo'n aanpassing van het ontheffingsbeleid zal alsnog getuigen van goed bestuur en respect voor de burgers die dit aangaat, omdat ze anders schandalig worden “gepakt”.
Dutch J den Hollander